dinsdag 30 december 2014

Trui haken, Crochet sweaterIk heb een heerlijke, zachte, warme trui gehaakt.

I made a cosy, soft and warm sweater.


Het materiaal: ik gebruikte ongeveer 500 gram Acryl garen geschikt voor haaknaald 4-5, 
ik heb de boorden van de mouwen en de onderkant opgezet met haaknaald 6 en verder alleen gehaakt met haaknaald 5.

The materials: I used about 500 grams of Acrylic yarn suitable for hook 4-5, 
I made the Chainstitches (bottem & sleeves) with hook 6 and all the rest I've worked with hook 5.Een bloem die in mij opkwam,

A flower that came into my mind,
veranderd in een granny,

turned into a granny,


die groeide tot hij groot genoeg was voor het voorpand,

that was groing until it was big enough for the front piece,


gestart met een cirkel in Boordsteek, daarna verder gehaakt met dubbele stokjes,
haakt lekker vlot!

started with a circle in Ribstitch and worked with triple crochets, 
works up fast!


Vastgehaakt aan de granny,

Attached to the granny,Bovenaan geminderd aan de zijkanten voor de armsgaten en hals alleen aan de voorkant,

On top decreased stitches for the armholes, and neck,Mouwen, gestart in Boordsteek en verder gehaakt met Dubbele Stokjes, zonder te meerderen. Aan het einde heb ik een aantal toeren geminderd aan de zijkanten voor de schouders.

Sleeves, started with Ribstitch and worked with Triple Crochets, without increasing. At the end I've decreased at the ends/sides a couple of rows, to make the shoulders fit.Toen de halsboord gehaakt in Boordsteek en de mouwen vastgenaaid in de armsgaten, en de losse draden weggewerkt......

Then I made the neckborder with the Ribstitch and sewed the sleeves in the armholes, worked away the loose ends.....Klaar!


Finished!


vrijdag 26 december 2014

Mijn vest helemaal klaar! My vest is totally finished!


Helemaal blij met mijn vest!
So happy with my vest!


Gestart met een proeflapje
Started with a testing patch


De steek
The stitch


Rugpand
Backpiece
Mouwen en de boord gehaakt met stokjes.
Sleeves and border in double crochets.


Tot zover ging het goed. Na veel verder haken kwam ik erachter dat ik in het vest vele kilo's zwaarder eruit kwam te zien, en dat was zeker niet mijn bedoeling. Dus vanaf de taille heb ik gehaakt met stokjes.

So far, so good. But after crocheting along I noticed that I was looking many kilograms heavier in the vest, and that was certainly not my intension. So from the waist I've been crocheting with double crochets.

Mijn plan was om de zakken schuin te plaatsen.
I had the idea of the pockets placed inclined

Nieuw avontuur een rits van 80 centimeter.....

New adventure, a zipper of 80 centimeters.....


Het was even een leermoment maar het lukte!
It was a learning moment but I did it!


Materiaal: circa 600 gram Acryl geschikt voor haaknaald 4-5, en haaknaald 5
Materials: approximately 600 grams of Acrylic yarn suitable for hook 4-5, and hook 5maandag 22 december 2014

Gratis patroon voor een gehaakte colsjaal


Gratis haakpatroon voor een gehaakte colsjaal.Materiaal:
300 gram garen geschikt voor haaknaald 4-5
haaknaald 6 en 7

Materials:
300 grams of yarn suitable for hook 4-5
hook 6 en 7
Met haaknaald 7: haak 195 lossen, sluit de ring met een halve vaste.

Met haaknaald 6:
Toer 1: 3 lossen (= stokje) 4x stokje, 5x vaste, *5x stokje, 5x vaste*, herhalen tot einde toer
Toer 2: *5x vaste in stokje, 5x stokje in vaste*, herhalen tot einde toer
Toer 3: *5x stokje in vaste, 5x vaste in stokje*, herhalen tot einde toer 
Herhaal toer 2 & 3 tot en met de 20ste toer.
Toer 21: 4 lossen (= stokje + losse), 1 steek overslaan en stokje in volgende steek, 
*losse, 1 steek overslaan en stokje in volgende steek*, herhalen tot einde toer
toer sluiten met halve vaste in de 3e lossen van eerste 4 lossen.

With hook 7: chain 195, close the ring with a slip stitch.

With hook 6:
Row 1: chain 3 (=double crochet) 4x double crochet, 5x single crochet, *5x double crochet, 5x single crochet*, repeat until end of the row
Row 2: *5x single crochet in double crochet, 5x double crochet in single crochet*, repeat until end of the row
Row 3: *5x double crochet in single crochet, 5x single crochet in double crochet*, repeat until end of the row
Row 21: chain 4 (=double crochet + chainstitch), skip one stitch and double crochet in the next stitch, *chainstitch, skip 1 stitch and double crochet in the next stitch*, repeat until the end of the row, close the row with a slip stitch in the 3rd of the first 4 chainstitches.donderdag 18 december 2014

Haakpatroon muts, Crochetpattern beanie

Gratis patroon om een muts / beanie te hakenDeze muts heeft een omtrek van circa 55 cm.
Gehaakt met Acryl geschikt voor haaknaald 4-5
Haaknaald 6

This hat measures 55 cm.
Made with Acrylic yarn suitable for hook 4-5
Hook 6

Start met een platte cirkel:
Toer 1: Magische ring met 8 stokjes
Toer 2: Twee stokjes in elk stokje
Toer 3: (1 stokje in stokje, 2 stokjes in 1 stokje) herhalen
Toer 4: (2x stokje in stokje, 2 stokjes in 1 stokje) herhalen
Toer 5: (3x stokje in stokje, 2 stokjes in 1 stokje) herhalen
Toer 6: (4x stokje in stokje, 2 stokjes in 1 stokje) herhalen
Toer 7 t/m toer 22: rondhaken met stokjes

Voor een grotere muts haak je de platte cirkel groter.

Start with a flat circle:
Row 1: Magical circle with 8 dc's (double crochets)
Row 2: 2 dc's in every dc
Row 3: (1 dc in 1 dc, 2 dc's in 1 dc) repeat
Row 4: (2x 1 dc in dc, 2 dc's in 1 dc) repeat
Row 5: (3x dc in dc, 2 dc's in 1 dc) repeat
Row 6: (4x dc in dc, 2 dc's in dc) repeat
Row 7 - row 22: crochet around with dc's

For a bigger hat you make the circle bigger.


Mutslol!!

Hatfun!!


dinsdag 16 december 2014

Patroon baard haken, Pattern beard crochet


Kerstbaardmuts voor kinderen van 8 jaar tot 12 jaar

Gebruikte materialen: 
Acryl geschikt voor haaknaald 4-5 
Haaknaald 5 & 6
Naald om de draden weg te werken
Schaar

Eerst maakte ik een passende muts, meer info: Ambers Creaties


Baard:

Deze Kerstbaardmuts heeft een omvang van 55 centimeter en daarbij past dit patroon:

Start: met haaknaald 6, 30x losse 

Haak verder met haaknaald 5:
Toer 1. 
2 lossen, start in de 2e losse en haak 29x stokje

Toer 2 t/m 6. 
2x losse, start in het 2e stokje en haak 29x stokje

Toer 7. 
sla het eerste stokje over en start in het tweede stokje, haak 11x stokje, haak 6x losse  en sla 6 stokjes over (=snor), haak 11x stokje (het laatste stokje overslaan)

Toer 8. 
sla het eerste stokje over en start in het tweede stokje, 10x stokje, haak onder de 6 lossen van de vorige toer (2x dubbel stokje, stokje, vaste, stokje, 2x dubbel stokje), haak 10x stokje en de baard is klaar!

Christmassbeardhat for children 8 years - 10 years old


Used Materials:
Acrylic yarn suitable for hook 4-5
Hook 5 & 6
Needle to work away loose ends
Scissors

First I made the hat, more info: Kat Goldin

Beard:

This Santa-beardhat measures 55 centimeters.

Start: with hook 6, chain 30

From now on, use hook 5:

Row 1. 
chain 2, start in de second chainstitch and make 29x dc (dc=double crochet)

Row 2 - 6.
chain 2, skip the first dc and start in the second dc and make 29x dc

Row 7. 
start in the second dc, make 12x dc, chain 6 and skip 6 dc's (=mustache), make 11x dc (skip the last dc)

Row 8.
skip the first dc and start in the second dc, 10x dc, make (2x triple crochet, dc, single crochet, dc, 2x triple crochet) below the 6 chainstitches of the previous row, make 10x dc and the beard is finished!