Copyright

Het is super als je mijn ideeën deelt! Hou wel in gedachten dat alle patronen, foto's en tekst eigendom zijn van Made by Rinske tenzij anders vermeld en ongeacht of foto's een watermerk hebben of niet. Het is vrij om eén van mijn foto's gebruiken mits er een link naar mijn originele bericht bij geplaatst wordt. Graag geen watermerken verwijderen, bijsnijden of teksten schrijven op mijn foto's zonder mijn schriftelijke toestemming. Mijn patronen mogen niet worden gekopieerd maar plaats een link naar het originele patroon. Verkoop van handgemaakte items van mijn patronen is zeker toegestaan. Pinnen is altijd welkom en wordt zeer op prijs gesteld! Dank je!

I love it when you share my ideas! Please just keep in mind that all patterns, images and text on this site are property of Made by Rinske, unless otherwise stated and regardless of whether photos are watermarked or not. Feel free to use one of my photo's provided that a link back to my original post is included. Please do not any watermarks, crop, or edit any of my images without first obtaining written permission of me. It's not allowed to copy my patterns, please use the link to my original pattern. To sell handmade items of my patterns is certainly allowed. Pinning is always welcome and appreciated! Thank you!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten