zondag 3 februari 2019

Bloem 3D haakpatroon


Deze zondag volop zon, yes op naar de lente.

Over mijn haakpatronen:

Het is super als je mijn ideeën deelt! Hou wel in gedachten dat alle patronen, foto's en tekst eigendom zijn van ByRinske tenzij anders vemeldt en ongeacht of foto's een watermerk hebben of niet. Het is vrij om een foto te gebruiken mits er een link naar mijn originele bericht bij geplaatst wordt. Graag geen watermerken verwijderen, bijsnijden of teksten schrijven op mijn foto's zonder mijn schriftelijke toestemming. Mijn patronen mogen niet worden gekopieerd maar plaats een link naar het originele patroon. Verkoop van handgemaakt items van mijn patronen is zeker toegestaan. Pinnen is altijd welkom en wordt zeer op prijs gesteld. Dank je!

A lovely Sunday with lots of sun, yes spring is coming.

About my crochetpatterns

I love it when you share my ideas! Please just keep in mind that all patterns, images and text on this site are property of  ByRinske, unless otherwise stated and regardless of whether photos are watermarked or not. Feel free to use one of my photo's, provided that a link back to my post in included. Please do not any watermarks, crop, or edit any of my images without first obtaining written permission of me. It's not allowed to copy my patterns, please use the link to my original pattern. To sell handmade items of my patterns is certainly allowed. Pinning is always welcome and appreciated. Thank you!
1. magische ring met vier vasten, sluiten met halve vaste
2. 1 stokje (of drie lossen), (3 stokjes in vaste) 3x, 2 stokjes in de laatste vaste en sluiten met halve vaste 
3. (stokje, 2 stokjes half haken tot laatste doorhaal zodat je vier lussen op de naald hebt, draad door de vier lussen halen, hv) 14 x


1. magic circle with 4 single crochets, close with a slip stitch
2. double crochet (or 3 chainstitches), (3 dc in sc) 3x, 2 dc's in last sc and close with slstitch
3. (dc, 2 dc half completed, you have 4 loops on your needle, pull the yarn through the 4 loops, slstitch) 14x

4. bloem omdraaien en deze toer haken in de achterste lussen van de stokjes van toer 2, waarin je ook de vorige toer met bloemblaadjes hebt gehaakt
(dubbelstokje, 2 halfgehaakte dubbele stokjes zodat je in totaal 3 lussen op de haaknaald hebt, draad door de 3 lussen halen, 3 lossen, vaste) 14x

4. turn the flower backwards and use the backloops of the dc's of row 2, you have also made the leaves of the previous row in these stitches
(trc triplcrochet, 2 half finished trc's so you have 3 loops on your needle, pull the yarn trough the 3 loops, 3 chain stitches, single crochet) 14x


Klaar is Kees! Of niet, maak hem lekker groter :) wellicht maak ik er nog meer, in andere kleuren, voor het lentegevoel, en het is zo lekker zen om te doen.

All done! Or maybe, make it bigger if you like :) I'll probably make more in happy colors for the "springfeeling" & it's so relaxing Geen opmerkingen: