dinsdag 8 oktober 2019

Het Ondiepe

Het Ondiepe

'Internet is de krachtigste geest veranderende technologie sinds de uitvinding van het boek, en misschien ook wel sinds de uitvinding van het alfabet en het getallensysteem'


Wat gebeurt er als je opgroeit met constante toegang tot het internet?Heb je nog een geheugen nodig als je alles kunt opzoeken? En be├»nvloedt het surfen op het web de  manier waarop we boeken lezen?
Nicolas Carr, auteur van het veel besproken essay ‘Is Google making us stupid?’ buigt zich over de langetermijneffecten van internet. Gebruikmakend van nieuwe inzichten over de plasticiteit van het brein, de werking van ons geheugen en de manieren waarop we informatie verwerken, toont hij  aan dat het internet niet alleen ‘nuttig gereedschap’ is, maar ook bezig is onze identiteit en zelfs de structuur van onze hersenen te veranderen. Carr vergelijkt tevens de opkomst van het internet met verschillende uitvindingen die ook een nieuwe manier van denken met zich meebrachten, zoals de komst van de plattegrond, de uitvinding van de klok en de overstap van handschrift naar typemachine.2 opmerkingen: